LM Media - Uw partner voor online succes!

Online adverteren

Door het inzetten van online advertenties kunt u onder andere de traffic naar uw website vergroten en de naamsbekendheid verbeteren.

Online advertenties

Online adverteren is een erg goede manier om extra relevante bezoekers naar uw website of webshop te trekken. Met name voor webshops kan dit een belangrijke rol innemen. Maar ook voor het MKB kan het online adverteren in veel gevallen bijdragen aan het bereiken van de online doelgroep.

Door de inzet van online advertenties kunnen op een zeer korte termijn al resultaten worden behaald. Door een gerichte targetting kan de vooraf gespecificeerde doelgroep eenvoudig worden bereikt. Er zijn verschillende mogelijkheden van online adverteren, denk hierbij aan: adverteren in zoekmachines, vergelijkingswebsites en affiliatie marketing. Wij kijken per website welke kanalen het beste kunnen worden ingezet om optimaal resultaat te behalen.

Google Adwords

Met Google Adwords kan er worden geadverteerd in het zoeknetwerk of displaynetwerk van Google. Al onze online marketeers zijn gecertificeerd voor Google Adwords. Hierdoor hebben zij de nodige kennis en ervaring op het gebied van zoekmachine adverteren.

Affiliate marketing

De inzet van affiliate marketing kan het bereik van uw webshop vergroten door het tonen van advertenties op relevante websites. Naast verkopen kan het adverteren in een affiliate netwerk tevens een positief effect hebben op de naamsbekendheid van uw webshop.

Vergelijkingssites

Vergelijkingswebsites zoals kieskeurig.nl, beslist.nl en tweakers.nl zijn met name geschikt voor webshops. In Nederland zijn vergelijkingswebsites erg populair waardoor deze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen van koopwillige bezoekers.


Heeft u hulp nodig bij het online adverteren of wilt u dit graag uitsteden? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij leggen graag aan u uit wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer weten over online marketing?