Spam Filter Installer


Deze tool kun je automatisch filters laten maken tegen spamverwijzingen op Google Analytics. De lijst van spambronnen is afgeleid van Lone Goat.

Om filter aan te kunnen maken heb je toegang nodig tot het Google Analytics account waarin je filters aan wilt brengen.

Start met het automatisch instellen van spamfilters door op de grote blauwe knop te klikken. Er wordt gevraagd toegang te geven tot je Google Analytics account om wijzigingen in je account aan te kunnen brengen.